μελέτη περιοχής Βούρλη

Στον Δήμο η μελέτη για την περιοχή του Βούρλη

Στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης έχει περιέλθει η οριστική μελέτη ανακατασκευής του οδικού τμήματος του Βούρλη, με τον ανάδοχο να έχει πλέον ολοκληρώσει τη δουλειά του, η οποία προσδιορίζει την καταλληλότερη παρέμβαση που πρέπει να προωθηθεί στην περιοχή, στην οποία επί...