μεταφορά απορριμμάτων

Καμία προσοχή στη μεταφορά απορριμμάτων

Υποβαθμίζεται συνεχώς η εικόνα πεζοδρομίων και αρκετών μεγάλων τμημάτων δρόμων κυρίως στο παραλιακό μέτωπο της Ερμούπολης, όπου η μεταφορά σακουλών απορριμμάτων και λιπαρών υγρών από επιχειρήσεις εστίασης δεν πραγματοποιείται με προσοχή.

Παρά τις συνεχείς επισημάνσεις κατά το παρελθόν από...