μικρά έργα

Έργα τίτλων... που “φουσκώνουν” το Τεχνικό Πρόγραμμα;

Με ορισμένα σημαντικά μικρά έργα που “απαντούν” σε ανοικτές ανάγκες αθλητών και μικρών παιδιών της Σύρου, για τα οποία όμως, διαφαίνεται πως, δεν έχει γίνει συντελεστεί μέχρι σήμερα ούτε η στοιχειώδης προετοιμασία για την άμεση υλοποίησή τους, έχει “εμπλουτιστεί” το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2017...