Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειών

Οργάνωση εθνικού λιμενικού συστήματος

Ενημέρωση των Περιφερειών, των στελεχών και των βουλευτών πάνω σε θέματα των λιμενικών υποδομών, από τους αρμόδιους υπουργούς, στην Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειών, η οποία λειτουργεί ως βήμα ενός διαλόγου για τη βέλτιστη αξιοποίηση, την τεχνολογική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στα λιμάνια...