μουσική συνάντηση

Μουσική συνάντηση για την ενίσχυση της Κοινωνικής Κουζίνας

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή στις 22 Σεπτεμβρίου στις 20:30 στο προαύλιο του Γυμνασίου για την μεγαλύτερη μουσική συνάντηση που έγινε ποτέ στο νησί μας!!!
Πάνω από 20 μουσικοί θα είναι μαζί μας με έναν σκοπό! Αντί για χρήματα στην είσοδο σας ζητάμε να φέρετε τρόφιμα. Από το σπίτι σας, από...