ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ

Προώθηση της έξυπνης, βιώσιμης και εναλλακτικής κινητικότητας

Ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης συμμετέχει, με την ιδιότητα του δικαιούχου, στη Πράξη με την επωνυμία «ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ» στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΤΠΑ) και εθνικών πόρων της Ελλάδας και της Κύπρου.  Κύριο στόχο έχει την...

Πρώτη συνάντηση για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα "ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ"

Ο Δήμος Θήρας συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Τηλεματικό Σύστημα Δημοτικών Συγκοινωνιών για Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα» με την κωδική ονομασία ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος (Interreg) Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020.

Την...

ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ και αναβάθμιση αστικών συγκοινωνιών

Στον Δήμο Ρόδου, την Παρασκευή 23.02.2018 πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνεδρίαση της Πράξης με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Τηλεματικό Σύστημα Δημοτικών Συγκοινωνιών για Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα» με την κωδική Ονομασία ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ, η οποία υλοποιείται στα πλαίσια του Διασυνοριακού Προγράμματος Ελλάδα...