μουσικό εργατήρι

Τελευταία συνάντηση για το «μουσικό εργαστήρι» των παιδιών

Το μουσικό εργαστήρι για τα παιδιά των δημοτικών σχολείων Άνδρου ολοκληρώνει τον κύκλο του στο Μπατσί και τη Χώρα το Σαββατοκύριακο 8-9 Ιουνίου. Τα «Μουσικά Εργαστήρια» χρηματοδότησε η ΑΜΚΕ «...