υδροληψία

Σημεία υδροληψίας και σχετική ενημέρωση από τον Δήμο Νάξου

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ενημερώνει ότι σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 145026/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι ιδιοκτήτες υδροληψιών (ΠΗΓΑΔΙΑ-ΠΗΓΕΣ-ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ) ενεργών ή ανενεργών πρέπει να καταθέσουν στον Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων...