ναυπηγεία Ελευσίνας

Μία ναυπηγική ιστορία 22 χρόνων

Για τις εξελίξεις σε σχέση με τα ναυπηγεία της Ελευσίνας, τοποθετείται ο πρόεδρος του Νίκος Ταβουλάρης, αναλύοντας όχι μόνο τους επηρεασμούς του χώρου από τα οικονομικά δεδομένα, αλλά κάνοντας συγκεκριμένη αναφορά και στην πορεία των ναυπηγείων και την σημερινή κατάσταση στην οποία βρίσκονται....

Καθέλκυση της 6ης ΤΠΚ από τα ναυπηγεία Ελευσίνας

Τα Ναυπηγεία Ελευσίνας ανακοινώνουν την καθέλκυση της 6ης Πυραυλακάτου (ΤΠΚ).

Μέχρι σήμερα τα Ναυπηγεία Ελευσίνας έχουν παραδώσει 5 ΤΠΚ από ένα Πρόγραμμα που περιλαμβάνει 7 πλοία του ιδίου τύπου. Η 7η ΤΠΚ βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο κατασκευής, ο δε χρόνος παράδοσής της εξαρτάται από...