Νέα προγραματική περίοδος

Επιστημονική υποστήριξη

Η επιστημονική στήριξη του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τη σύνταξη του νέου επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020, εξετάστηκε προχθές στη Ρόδο, κατά τη διάρκεια σύσκεψης υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη και με την συμμετοχή του Πρύτανη και της Αντιπρυτάνεως του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Πάρη Τσάρτα...