οδικό δίκτυο Πάρου - Αντιπάρου

Συντήρηση οδικού δικτύου Πάρου - Αντιπάρου

Με απόφαση του Περιφερειάρχη κ. Γιώργου Χατζημάρκου, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση Οδικού Δικτύου ν. Πάρου – Αντιπάρου (2018)», προϋπολογισμού 800.000 ευρώ (700.000 ευρώ για...