οικολογία

Οικολογική συνείδηση... στην πράξη

Η καλλιέργεια της υπεύθυνης καταδυτικής νοοτροπίας θεωρείται μία πραγματική επένδυση για το παρόν και το μέλλον του θαλάσσιου κόσμου.

Μέσα από τον υποβρύχιο καθαρισμό, τον οποίο αναλαμβάνουν εθελοντικές ομάδες των καταδυτικών κέντρων που δραστηριοποιούνται στα νησιά, ενισχύεται...