Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

Απαξίωση των συλλογικών αποφασιστικών οργάνων της Περιφέρειας

Επιμένει η Περιφερειακή Αρχή να επαναφέρει το θέμα της προμήθειας των LED, παρά του ότι ο συγκεκριμένος διαγωνισμός κρίθηκε φωτογραφικός, προκαλώντας την εκ νέου αντίδραση των Περιφερειακών Συμβούλων παρατάξεων της αντιπολίτευσης.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Νοτίου Αιγαίου, μέλη της...