αγροτική ανάπτυξη

Ο πρωτογενής τομέας μοχλός ανάπτυξης των Μικρών Κυκλαδονήσων

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020 και η Ομοσπονδία Συλλόγων Μικρών Κυκλαδονήσων συνδιοργανώνουν ημερίδα με θέμα: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 - Ο πρωτογενής τομέας μοχλός ανάπτυξης των Μικρών Κυκλαδονήσων»,...

Πρόσκληση για στήριξη βιολογικής καλλιέργειας

Στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020, δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για τη συμμετοχή στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες».
Ηλεκτρονική αίτηση μπορούν να υποβάλλουν από 24-01-2017 έως 22-02-2017, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή...