Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας

Δημοσίευση του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας

Δημοσιεύτηκε, στις 24 Απριλίου 2017, στο υπ’ αριθμ. 1373 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, τεύχος Β’, η απόφαση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής του τρόπου λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών...

“Ο Οργανισμός πολεμήθηκε ιδιαιτέρως...”

Εγκεκριμένος και δημοσιευμένος σε ΦΕΚ είναι πλέον ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, με τη σχετική έκδοση του φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στις 24 Απριλίου του 2017, να ανάβει το “πράσινο φως” για την εφαρμογή του από την πλευρά της Δημοτικής...