παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά

Ανάδειξη της Σύρου

H ειδική υπηρεσία προβολής και αξιοποίησης πολιτιστικής κληρονομιάς και συγχρόνως δημιουργίας, η οποία ουσιαστικά αποτελεί το τοπικό σημείο αναφοράς για την UNESCO (Local paint), με το 29.06.2016 έγγραφο της προς: α) τη Διεύθυνση Προϊστορικών και κλασσικών Αρχαιοτήτων και β)...