παιδιατρικός έλεγχος

Προληπτικός Παιδιατρικός Έλεγχος στην Κέα

Ο Δήμος Κέας και ο Σύλλογος Στηριξης ΠΠΙ Κέας “Ο Ερασίστρατος” διοργανώνουν ένα διήμερο προληπτικού παιδιατρικού ελέγχου στις 17 και 18 Νοεμβρίου 2018. Η δράση θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή παιδιάτρων και καρδιολόγων από το Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά Τζάνειο.

Θα...