πελάτες

Προσπάθεια περιορισμού της άγρας πελατών

Προτάσεις για την αντιμετώπιση της άγρας πελατών και την εύρυθμη λειτουργία του λιμανιού της Παροικιάς, διατυπώνει ο Λιμενάρχης Πάρου, Κωνσταντίνος Γιαλελής, με έγγραφό του προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Αρχικά ο κ. Γιαλελής συμφωνεί με την κοινή διαπίστωση ότι ο χώρος που έχει...