Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση

Περιφερειακή διακυβέρνηση

Την ανάγκη μετεξέλιξης της περιφερειακής αυτοδιοίκησης σε περιφερειακή διακυβέρνηση, με την απόκτηση κανονιστικής αυτονομίας έθεσαν οι περιφερειάρχες κατά το Τακτικό Συνέδριο της ΕΝΠΕ, το οποίο ολοκλήρωσε τις εργασίες του με την έκδοση ψηφίσματος, μέσω του οποίου τίθενται συγκεκριμένα θέματα...