Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Ένταξη επέκτασης τηλεϊατρικής στο Ε.Π της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

Με στόχο την αντιμετώπιση της πιεστικής ανάγκης για βελτίωση της πρόσβασης των νησιωτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και την άρση της υγειονομικής απομόνωσης, λόγω του πολυνησιωτικού χαρακτήρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,  ο Περιφερειάρχης,  Γιώργος Χατζημάρκος, υπέγραψε σήμερα την απόφαση...

Ενίσχυση των λιμενικών υποδομών των νησιών του Νοτίου Αιγαίου

Το ποσό των 7,8 εκ. ευρώ για παρεμβάσεις βελτίωσης των λιμενικών υποδομών στα νησιά Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, διαθέτει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση των λιμενικών εγκαταστάσεων, την άρση της απομόνωσης των...

16,6 εκατ. ευρώ για την κατασκευή έργων ύδρευσης στα νησιά

Πόροι συνολικού ύψους 16.600.000 ευρώ πρόκειται να διατεθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020»  για την κατασκευή έργων ύδρευσης στα μικρά και μεγαλύτερα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Τα έργα, μέσω της ορθολογικής διαχείρισης, της καλύτερης διανομής και του...

Υπό την προεδρία του Γ. Χατζημάρκου η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ

Υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργου Χατζημάρκου συνήλθε την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015, στην Ερμούπολη, σε πρώτη συνεδρίαση, η Επιτροπή Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014 – 2020.

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης έγινε η...