περιβαλλοντικά έργα

Περιβαλλοντική θωράκιση μικρών νησιών

Με σκοπό την ομαλή ολοκλήρωση και λειτουργία σημαντικών έργων για οικοσύστημα και την περιβαλλοντική θωράκιση και προστασία των νησιών, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος, με αποφάσεις του, παρατείνει τα χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης και δοκιμαστικής λειτουργίας των...

Αποφάσεις διάσωσης περιβαλλοντικών έργων σε Κέα και Πάτμο από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου

Στο πλαίσιο της διαδικασίας διάσωσης των έργων που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και δεν θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την λήξη του προγράμματος στις 31/12/2015, καθώς και της συμφωνίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργου Χατζημάρκου και του πρωθυπουργού της χώρας κ. Αλέξη...