Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης

Περιφέρεια Ν. Αιγαίου: Ο τουρισμός εμπειρίας, άξονας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης

Τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο, στην πρόσφατη συνεδρίασή του στην Σίφνο.

Η πρωτοβουλία «Έξυπνη Εξειδίκευση», κομμάτι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επόμενη δεκαετία, αφορά στη...