περιβαλλοντικές

Άσπρισμα κατοικιών από φοιτητές

Πρόγραμμα εθελοντικής εργασίας με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος επαναλαμβάνεται για μία ακόμη χρονιά στην Πάρο.

Το πρόγραμμα διοργανώνουν η Δημοτική Βιβλιοθήκη, η Τουριστική Επιτροπή Δήμου Πάρου και το Δημοτικό Διαμέρισμα Παροικίας Πάρου, σε συνεργασία με το Διεθνές Κέντρο...