πηγές

Εξυγίανση πηγών Ιουλίδας

Εξυγίανση, καθαρισμός και καλλωπισμός των πηγών της Ιουλίδας πραγματοποιήθηκε τις ημέρες αυτές από το προσωπικό και συνεργάτη του Δήμου Κέας. Εξυγιάνθηκαν οι πηγές: Κανάλι, Κουρέντης, Ευαγγελισμός, Αγία Τριάδα και Μάμας.

Δύο εβδομάδες πριν, εργασίες επισκευών και εξυγίανσης έγιναν από το...