πινακίδες πληροφόρησης

Πινακίδες πληροφόρησης επισκεπτών

Εγκαίρως μεριμνά η Τοπική Κοινότητα του Γαλησσά για την εξυπηρέτηση και την πληροφόρηση των επισκεπτών της περιοχής, καθώς ενόψει καλοκαιρινής περιόδου ζητήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία η ρύθμιση όλων των λεπτομερειών που θα ευνοήσουν την ομαλή λειτουργία των ηλεκτρονικών πινακίδων ενημέρωσης....