Πλάτωνας Ριβέλλης

Ο εκκλησιαστικός πλούτος της Συριανής υπαίθρου

Τα Καθολικά Εξωκλήσια της Σύρου από την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας έως τη γέννηση της Ερμούπολης, που σηματοδοτεί την αλλαγή της Συριανής υπαίθρου και τη δημιουργία μίας ευρωπαϊκής πόλης στο κέντρο του Αιγαίου με διαφορετικούς κανόνες ναοδομίας, παρουσιάζονται μέσα από ένα μοναδικό...