πλωτή δεξαμενή

Άφιξη της νέας πλωτής δεξαμενής της COSCO

Η άφιξη της νέας μεγάλης πλωτής δεξαμενής της COSCO δημιουργεί νέα δεδομένα στη ναυπηγοεπισκευή.

O Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ανακοινώνει ότι κατέπλευσε με το εξειδικευμένο πλοίο μεταφορών “XIN GUANG HUA” της COSCO Shipping η νέα πλωτή δεξαμενή «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΙΙΙ», ανυψωτικής ικανότητας 22....