Πολιτιστικές διαδρομές Κύθνου

Με επιτυχία η ολοκλήρωση των εργασιών για τις Πολιτιστικές Διαδρομές

Στο πλαίσιο ανάδειξης της στρατηγικής της Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ) πραγματοποιήθηκε η Διεθνής Συνάντηση Εργασίας «Πολιτισμικές Διαδρομές και Βιώσιμος Τουρισμός στην Κύθνο» στις 9 Ιουνίου. Τη συνάντηση διοργάνωσε το Ενεργειακό και Περιβαλλοντικό Γραφείο...