πολιτιστικοί χώρι

Όσο υπάρχει χρήση, θα προκύπτει φθορά

Οδεύοντας σταδιακά στην “καρδιά” του πολιτιστικού προγράμματος κι ενώ ήδη το νησί έχει αναπτύξει μέρος της αξιόλογης “ατζέντας” του “Σύρος – Πολιτισμός 2017”, το ζήτημα της κατάλληλης προετοιμασίας των πολιτιστικών χώρων αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης, αλλά κι αφορμή έντασης στην πρόσφατη...