προγράμματα ψυχικής και κοινοτικής υγείας

Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας

Δυνατότητα  για  εγγραφές  ακόμα και τώρα δίνει το Πανεπιστήμιο  Αιγαίου σε όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν  ένα   από τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας  που θα υλοποιηθούν  την εκπαιδευτική χρονιά που ξεκινά εφ’ όσον οι ενδιαφερόμενοι...