προμήθεια τραπεζών

Χωρίς την προμήθεια των τραπεζών οι ηλεκτρονικές πληρωμές φόρων

Το κόστος των προμηθειών των τραπεζών για την εξόφληση φόρων και οφειλών δεν θα επιβαρύνει πλέον την πλειοψηφία των φορολογουμένων, πλην κάποιων εξαιρέσεων, καθώς η προμήθεια θα καταβάλλεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με ανάλογο καθορισμό των προμηθειών που θα καταβάλλουν οι...