Πρόσκοποι Μυκόνου

100 χρόνια Πρόσκοποι Μυκόνου

Πρόσκληση για την κοπή της πίτας της ΠΕ Κυκλάδων και της έναρξης των εκδηλώσεων "100 χρόνια Πρόσκοποι Μυκόνου" η οποία θα γίνει στις 2/2/2019 στο Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο Μυκόνου.