προστασία

Ο Δήμος Πάρου και το Πυροσβεστικό σώμα ενημερώνουν και συμβουλεύουν

Λόγω  της θερινής περιόδου και της επικείμενης αύξησης της θερμοκρασίας, σύμφωνα με την ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 4 /2012 και με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010, οι ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός οικισμών και σε απόσταση μέχρι εκατό  (...