πρώτο τέρμα

Αποκόλληση σοβάδων “οροφής”

Συστηματικά αποκολλώνται “φλούδες” σοβάδων από την οροφή της εισόδου του μεσαιωνικού οικισμού της Άνω Σύρου, καθώς ως φαίνεται ο χρόνος έχει προκαλέσει αρκετές φθορές, με την ανάγκη μέριμνας εκ μέρους της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης να κρίνεται απαραίτητη.

Πέραν των...