πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

Η ΠΝΑι εξοπλίζει τα Κέντρα Υγείας και τα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία

Με το ποσό του 1.757.171 ευρώ, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενισχύει τον νευραλγικό όσο και κρίσιμο για τους νησιώτες τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, εξοπλίζοντας με σύγχρονα ιατροτεχνολογικά μέσα, 3 Κέντρα Υγείας και 21...

«Εισιτήριο» στην υγεία για τους ανασφάλιστους

Πρόσβαση αποκλειστικά στις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας μπορούν να αποκτήσουν πολίτες που έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα αποκτώντας το «Health Voucher», ή εισιτήριο ελεύθερης πρόσβασης στην υγεία.

Με απόφαση που υπεγράφη στις 12/8 από τον Υφυπουργό Υγείας,...