Πύργος Γαβρά

Η φωτογραφία της ημέρας

Φωτισμένος πύργος του Γαβρά

Κτίσμα του 19ου Αιώνα.

Καλαφάτη Ντίνα