βιολογική κτηνοτροφία

Δράσεις ενίσχυσης της Βιολογικής Κτηνοτροφίας

  • Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου, 2018 - 12:05
  • 0 Σχόλια

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για τη υποβολή αιτήσεων ένταξης στις δράσεις που αφορούν την βιολογική κτηνοτροφία του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

 Οι προκηρυσσόμενες δράσεις είναι:

·      Δράση 11.1.2:...