ρύζι

Κριτήρια και δικαιούχοι


   

Με κοινή υπουργική απόφαση, καθορίζονται τα νέα κριτήρια επιλεξιμότητας των τελικών δικαιούχων και των φορέων εκπροσώπησής τους, για το πρόγραμμα που αφορά της δωρεάν διανομή τροφίμων σε άπορους για το 2013.

Σύμφωνα με τη...