Ταμείο Πρακαταθηκών

Στην «αντεπίθεση» ο Δήμος Νάξου

Μέχρι το ελληνικό κοινοβούλιο είναι αποφασισμένος να φτάσει ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων αναφορικά με το ζήτημα που έχει προκύψει με την χρηματική απαίτηση εκ μέρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠ&Δ), ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και...