Τμήμα Προγραμματισμού

Σχεδιασμός και προγράμματα

Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και η παρακολούθηση των προγραμμάτων, εντός του 2017, περιέχονται στα απολογιστικά στοιχεία του Αυτοτελούς Τμήματος Επιχειρησιακού Προγραμματισμού και Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.

Επιχειρησιακός σχεδιασμός και...