τουριστικά σκάφη

Οικονομικές επιπτώσεις και απόγνωση

Την ανάκληση της ΚΥΑ που αφορά στις νέες φορολογικές ρυθμίσεις των μελών των φορέων θαλάσσιου τουρισμού – ελληνικού επαγγελματικού τουριστικού σκάφους ζητούν οι ίδιοι από την κυβέρνηση, παρεμβαίνοντας με αίτημά τους στους βουλευτές της χώρας.

Πρέπει να σημειωθεί πως οι πλευρές των...

Ενημέρωση του Λιμεναρχείου

Την 26-09-2016 δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό 3061/26-09-2016, τεύχος Β΄, η αριθ. 3133.1/76888/2016/08-09-2016 Κοινή Απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα: «Καθορισμός τύπου Δελτίου Κίνησης...