Ύδρευση Έξω Γωνιάς Θήρας

Δημοπρατείται το έργο της Ύδρευσης Έξω Γωνιάς Θήρας

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», και της αξιοποίησης των πόρων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, όπου η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου καταγράφει μια από τις καλύτερες επιδόσεις μεταξύ των Περιφερειών της χώρας, δημοπρατείται ένα ακόμη σημαντικό έργο ύδρευσης...