Βαρδάκειο και Πρώιο Νοσοκομείο Σύρου

Προμήθεια εξοπλισμού στο Νοσοκομείο Σύρου

  • Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου, 2018 - 06:21
  • 0 Σχόλια

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, για τις ανάγκες της εύρυθμης λειτουργίας του Νοσοκομείου, της διασφάλισης της δημόσιας υγείας και τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, εγκρίνει από άποψη σκοπιμότητας την προμήθεια...