βιώσιμη ανάπτυξη

"Η νέα και βιώσιμη ανάπτυξη δεν μπορεί να πετύχει με παλιές συνταγές"

Στην πολιτική της κυβέρνησης υπέρ της βιώσιμης ανάπτυξης αναφέρθηκε ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στην ανοικτή επετειακή εκδήλωση των 10 Χρόνων Δράσης του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

"Η κυβέρνηση έχει έμπρακτα αποδείξει την υψηλή πολιτική της δέσμευση στους στόχους...

"Η βιώσιμη ανάπτυξη απαιτεί ισοτιμία και διαφάνεια στην επιχειρηματικότητα"

Προώθηση ευρωπαϊκών πολιτικών για την υλοποίηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, για δίκαιη κατανομή των ευκαιριών μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και η ανάπτυξη του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας από την πλευρά της κυβέρνησης, ήταν τα κύρια θέματα που έθεσε ο Αν. ΥΠΕΝ στο συνέδριο του Economist...

Σταθερά προσηλωμένη στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης η Ελλάδα

Την Εθελοντική Εθνική Αξιολόγηση (VNR) της Ελλάδας για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του ΟΗΕ παρουσίασε εχθές ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στο Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου του ΟΗΕ για τη...