βιότοποι

Εμπλουτισμός των βιοτόπων των Κυκλάδων

Τον εμπλουτισμό των βιοτόπων, σε έντεκα περιοχές του Νομού Κυκλάδων, με 10.000 νησιωτικές πέρδικες, ενέκρινε η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, κ. Χριστιάνα Καλογήρου.

Βάσει σχετικής έκθεσης, που συντάχθηκε για λογαριασμό της Δ’ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας, η Αποκεντρωμένη...