βόσκηση

Διαχειριστικά σχέδια βόσκησης

  • Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου, 2017 - 13:20
  • 0 Σχόλια

Σύμφωνα με την αριθ. 1058/71977/7-7-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2331) καθορίζονται οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης (Δ.Σ.Β.), στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α') με θέμα «Βοσκήσιμες Γαίες της Ελλάδας και Άλλες Διατάξεις...