Βούρλη

Οι λύσεις για τις κατολισθήσεις στο Βούρλη

Με αναφορά σε τεχνικά στοιχεία των ήδη εκτελεσμένων αλλά και μελλοντικών παρεμβάσεων, παρουσιάστηκε από το Δήμο Σύρου-Ερμούπολης το μέρος του έργου που ολοκληρώθηκε και το συνολικό που προωθείται, σε σχέση με το κατολισθητικό φαινόμενο στην περιοχή Βούρλη της Ερμούπολης.

Παρουσιάστηκε...

Το πρώτο βήμα κατά των φθορών

Ξεκίνησαν οι πρώτες παρεμβάσεις για τον περιορισμό του κατολισθητικού φαινομένου που παρατηρήθηκε στην περιοχή Βούρλη, στα Βαπόρια της Ερμούπολης, στο πλαίσιο εφαρμογής των άμεσων εργασιών μερικής αποκατάστασης των φθορών που καταγράφηκαν εξαιτίας των διαβρώσεων που παρουσιάζει η περιοχή....

Κατολισθητικά φαινόμενα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης

Εκτός ημερήσιας διάταξης τέθηκε προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο το θέμα που προέκυψε σχετικά με την κήρυξη ή μη της Ερμούπολης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως προτείνεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.

Η πρόταση για συζήτηση του θέματος εκτός ημερησίας...