Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαρμάρων

Κατασκευή και αναβάθμιση του Βρεφονηπιακού Σταθμού Μαρμάρων

  • Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου, 2018 - 13:34
  • 0 Σχόλια

Σύμφωνα με το υπ' αρ. 3073/24.09.2018 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και στο πλαίσιο της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν για χρηματοδότηση από το Ε.Π. "Νότιο Αιγαίο" στον Άξονα Προτεραιότητας 3  -"Βελτίωση βασικών υποδομών" της πρόσκλησης  ΝΑΙΓ62/2509...