υγροποιημένο φυσκό αέριο

Νέα περιφερειακή προσέγγιση

Το υγροποιημένο φυσικό αέριο, που πλέον θεωρείται το καύσιμο του μέλλοντος για τη ναυτιλία, προοριζόταν να συνδέσει το όνομα του με το νησί της Σύρου, αλλά και το Αιγαίο γενικότερα, με την πρόταση της Περιφέρειας για δημιουργία βάσης ανεφοδιασμού πλοίων στη Σύρο να επανέρχεται στην επικαιρότητα...