υπάλληλοι ΠΝΑΙ

"Τα προβλήματα των υπαλλήλων είναι τα ίδια"

Συνάδελφοι,
Θεωρούμε ότι έχει προκύψει ένα μείζον θέμα από δύο έγγραφα του Συλλόγου Υπαλλήλων Π.Ε. Δωδεκανήσου, στα οποία απαντά και το από 22-7-2016 έγγραφο σας. Σας στέλνουμε συνημμένα και τα δύο αυτά έγγραφα του ΣΥΠΝΑΠΕΔ (σχετ. α και δ), καθώς νομίζουμε ότι έχει προκύψει και μία σχετική...

Κοινή στάση για τη διατήρηση της έδρας στη Σύρο

Άμεση υπήρξε η κοινή δημόσια τοποθέτηση κατηγορηματικής αντίθεσης των επικεφαλής των παρατάξεων του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης αναφορικά με το αίτημα των υπαλλήλων του παραρτήματος Ρόδου της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου περί μεταφοράς της έδρας της ΠΝΑι από τη Σύρο στη Ρόδο.

Δια στόματος δημάρχου...